Głównym prawem i obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym prowadzenie kontroli rachunkowej oraz nadzór nad działaniami Zarządu, pod względem ich racjonalności i celowości. Zgodnie ze Statutem Govena Lighting S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków. Kadencja poszczególnych członków RN trwa do dnia 5 listopada 2020 r. (nie jest to powołanie na okres wspólnej kadencji).

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Michał Kulczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Pełnił funkcje kierownicze w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów na rynku polskim i niemieckim w firmie P.W. LECH sp. z o.o., Regres sp. z o.o., Pre-Fabrykat sp. z o.o. , Leszek Piekut POLVIT.
Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu krajowych i międzynarodowych inwestycji infrastrukturalnych prywatnych i publicznych realizowanych w Polsce i Europie.

Aleksandra Przedpełska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Studium Finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Obecnie prowadzi własną firmę.

Kamilla Tomczak – Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
W latach 2011-2013 Dyrektor Handlowy i Dyrektor Zarządzający w firmie Dospel sp. z o.o. odpowiedzialna za zbudowanie gamy własnych produktów markowych, w latach 2010-2013 Dyrektor Zarządzający w firmie Idmar Fabryka Armatury sp. z o.o. odpowiedzialna za reorganizacje procesów handlowych oraz zbudowanie nowych kanałów dystrybucji produktów.
Posiada bogate doświadczenie jako negocjator i manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu procesami operacyjnymi, handlowymi i zakupowymi w sektorze B2B oraz FMCG dla polskich oraz międzynarodowych korporacji, a także bogate portfolio współpracy z największymi sieciami handlowymi w kraju i na świecie tj. Leroy Merlin, Castorama. Wieloletni członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Energii S.A. odpowiedzialny za realizację inwestycji infrastrukturalnych i deweloperskich.

Aleksandra Piekut – Członek Rady Nadzorczej
Dr inż. z zakresu ochrony i kształtowania środowiska Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Od 2016r. pełni funkcję wicedyrektora ds. inwestycyjnych w firmie Leszek Piekut POLVIT, posiada bogate doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie nowych technologii związanych z aspektami ochrony środowiska i ekologii.

Kamil Szulc – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, studiów MBA Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Jakością. Od 2011r. Inżynier procesu w firmie Stomil S.A. odpowiedzialny za nadzór i usprawnienie procesu technologicznego. Posiada doświadczenie zawodowe w opracowywaniu i kontrolowaniu procesów technologicznych oraz kierowaniu zespołami odpowiedzialnymi za ich realizację.