ESPI

2019

RB-1_2019.pdf
RB-1_2019 - Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. - 16.01.2019r.
zawiadomienie-EFE.pdf
Załącznik - 1 - Zawiadomienie EFE
zawiadomienie-Energoland.pdf
Załącznik - 2- Zawiadomienie Energoland
zawiadomienie-Startup.pdf
Załącznik - 3 -Zawiadomienie Startup
zawiadomienie-Govena.pdf
Załącznik - 4 - Zawiadomienie Govena
RB-2_2019.pdf
RB-2_2019 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach - 21.02.2019r.
zawiadomienie-EFE-02.2019.pdf
Załącznik - Zawiadomienie EFE
RB-3_2019.pdf
RB-3_2019 - Dostawa pierwszego samochodu elektrycznego - 12.03.2019r.
RB-4_2019-1.pdf
RB-4_2019 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach - 22.03.2019
Zawiadomienie-EFE-S.A..pdf
Załącznik - Zawiadomienie EFE S.A.
RB-5_2019.pdf
RB-5_2019 - Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach od osoby powiązanej - 27.03.2019r.
Informacja-o-transakcji-EFE.pdf
Załącznik - Informacja o transakcji EFE
RB-6_2019.pdf
RB-6_2019 - Uchylenie się od zawarcia Umowy Przyrzeczonej - 29.03.2019r.
RB-7_2017.pdf
RB-7_2019 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta Emitenta - 15.04.2019r.
zawiadomienie-EFE-13.05.2019r..pdf
Załącznik - 1 - Zawiadomienie EFE 13.05.2019r.
Startup-sp.-z-o.o-2019-05-13.pdf
Załącznik - 2- Startup sp. z o.o (2019-05-13)
Energoland-sp-z-o.o-2019-5-13.pdf
Załącznik - 3 -Energoland sp z o.o (2019-5-13
RB-9_2019.pdf
RB-8_2019 - Informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie
RB-9_2019-1.pdf
RB-9_2019 - Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach - 13.05.2019r.
Energoland-sp-z-o.o-2019-5-13-1.pdf
Załącznik - 1 - Energoland sp z o.o (2019-5-13)
Startup-sp.-z-o.o-2019-05-13-1.pdf
Załącznik - 2 - Startup sp. z o.o (2019-05-13)
zawiadomienie-EFE-13.05.2019r.-1.pdf
Załącznik - 3 - EFE 13.05.2019r.
RB-ESPI-10_2019.pdf
RB-10_2019 - Podpisanie umowy na dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. - 23.05.2019r.
RB-ESPI-11_2019.pdf
RB-11_2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2019r. - 31.06.2019r.
OGŁOSZENIE-O-ZWZA-1.pdf
Załącznik - 1 - OGŁOSZENIE O ZWZA
PROJEKTY-UCHWAŁ-1.pdf
Załącznik - 2 - PROJEKTY UCHWAŁ
INFORMACJA-O-OGÓLNEJ-LICZBIE-AKCJI-W-SPÓŁCE-I-LICZENIE-GŁOSÓW-Z-TYCH-AKCJI.pdf
Załącznik - 3 - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZENIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
WZÓR-FORMULARZA-DO-WYKONYWANIA-GŁOSU-PRZEZ-PEŁNOMOCNIKA-1.pdf
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WZÓR-PEŁNOMOCNICTWA-1.pdf
Załącznik - 5- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
RB-ESPI-12_2019.pdf
RB-12_2019 - Zawiadomienie o zmianie fotychczas posiadanego udziału w głosach - 24.06.2019r.
Zawiadomienie-Energoland-22.06.2019r..pdf
Załącznik - 1 - Zawiadomienie Energoland sp. z o.o. (22.06.2019r. )
Zawiadomienie-EFE-22.06.2019r..pdf
Załącznik - 2 - Zawiadomienie EFE - (21.06.2019r.)
ESPI-RB-13_2019.pdf
RB-13_2019 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów - 28.06.2019r.
ESPI-14_2019.pdf
RB-14_2019 - Odstąpienie od umowy na dofinansowanie centrum badawczo-rozwojowego - 01.07.2019r.
ESPI-15_2019.pdf
RB-15_2019 - Spełnienie kryteriów wyboru projektu do dofinansowania - 24.09.2019r.

2018

RB-1_2018.pdf
RB-1_2018 - Zawarcie umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych - 29.01.2018r.
RB-2_2018.pdf
RB-2_2018 - Zawarcie przedwstępnej umowy na sprzedaż pojazdów elektrycznych. - 05.03.2018r.
RB-3_2018.pdf
RB-3_2018 - Podpisanie umowy na dofinansowanie centrum badawczo-rozwojowego. - 05.04.2018r.
RB_4_2018.pdf
RB_4_2018 -Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. - 12.04.2018r.
2018-04-12-zawiadomienie-Govena-Lighting-S.A..pdf
Załącznik - 2018-04-12 zawiadomienie Govena Lighting S.A.
RB_5_2018.pdf
RB_5_2018 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 17 maja 2018r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki - 20.04.2018r.
Treść-ogłoszenia-o-zwołaniu-NWZA-na-dzień-17.05.2018r-wraz-z-proponowanymi-zmianami-treści-Statutu-Spółki.pdf
Załącznik -1- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 17.05.2018r wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki
Projekty-Uchwał-2018.pdf
Załącznik -2- Projekty Uchwał
Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-w-Spółce-i-licznie-głosów-z-tych-akcji.pdf
Załącznik -3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
Wzór-formularza-do-wykonywania-głosu-przez-Pełnomocnika-2018.pdf
Załącznik -4- Wzór formularza do wykonywania głosu przez Pełnomocnika
Opinia-Zarządu-w-sprawie-wyłączenia-prawa-poboru.pdf
Załącznik -5- Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
Wzór-pełnomocnictwa-2018.pdf
Załącznik -6- Wzór pełnomocnictwa
RB_6_2018.pdf
RB_6_2018 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. - 27.04.2018r.
2018-04-26-zawiadomienie-Govena-Lighting-S.A..pdf
Załącznik 2018-04-26- zawiadomienie- Govena-Lighting-S.A.
RB_7_2018.pdf
RB_7_2018 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów. - 17.05.2018r.
RB_8_2018.pdf
RB_8_2018 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach - 23.05.2018r.
2018-05-22-Zawiadomienie_Govena_Lighting-S.A.pdf
Załącznik - 2018-05-22 - Zawiadomienie_Govena_Lighting-S.A
RB_9_2018.pdf
RB_9_2018 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2018r.
OGŁOSZENIE-O-ZWZA.pdf
Załącznik-1- OGŁOSZENIE O ZWZA
PROJEKTY-UCHWAŁ.pdf
Załącznik-2-PROJEKTY UCHWAŁ
Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-w-Spółce-i-licznie-głosów-z-tych-akcji.pdf
Załącznik-3- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów z tych akcji
WZÓR-FORMULARZA-DO-WYKONYWANIA-GŁOSU-PRZEZ-PEŁNOMOCNIKA.pdf
Załącznik-4- WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WZÓR-PEŁNOMOCNICTWA.pdf
Załącznik-5-WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
RB_10_2018.pdf
RB_10_2018 - Informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie. - 12.06.2018r.
RB_11_2018.pdf
RB_11_2018 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. - 15.06.2018r.
EFE-Govena-zawiadomienie.pdf
Załącznik - EFE - Govena zawiadomienie
RB_12_2018.pdf
RB_12_2018 -Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów - 26.06.2018r.
RB_13_2018.pdf
RB_13_2018 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. 6.07.2018r.
2018-07-06-zawiadomienie-Govena.pdf
Załącznik - 2018-07-06 zawiadomienie Govena-Lighting S.A
RB_14_2018.pdf
RB_14_2018 - Skup akcji własnych. - 12.07.2018r.
RB_15_2018.pdf
RB_15_2018 - Podpisanie umowy na dofinansowanie nowej linii zasilaczy LED. - 17.07.2018r.
skan-umowy-o-powierzenie-grantu-na-realizację-przedsięwzięcia.pdf
Załącznik - skan umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia
RB_16_2018.pdf
RB_16_2018 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. - 17.07.2018r.
Zawiadomienie-zejscie_art_69_EFE-Govena-14.07.2018r..pdf
Załącznik - Zawiadomienie zejscie_art_69_EFE Govena 14.07.2018r.
ESPI-17_2018.pdf
RB_17_2018 - Skup akcji własnych. - 17.07.2018r.
ESPI-18_2018.pdf
RB-18_2018 -Zawarcie aneksu do umowy na wyłączność w zakresie dystrybucji samochodów elektrycznych. - 23.08.2018r.
ESPI-19_2018.pdf
RB-19_2018 - Skup akcji własnych. - 9.04.2018r.
ESPI-20_2018.pdf
RB-20_2018 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach. - 12.09.2018r.
EFE_SA-powiadomienie.pdf
Załącznik - Zawiadomienie o bezpośrednim i pośrednim udziału w ogólnej liczbie głosów
ESPI-21_2018.pdf
RB-21_2018 - Skup akcji własnych. 12.09.2018r.
ESPI-22_2018.pdf
RB-22_2018 - Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych. 16.10.2018r.
RB-23_2018.pdf
RB-23_2018 - Otrzymanie korekt zawiadomień o transakcjach osób blisko związanych. - 17.10.2018r.
Formularz-informowania-o-transakcji-efe.pdf
Załącznik 1 - transakcja objęcia akcji przez Europejski Fundusz Energii S.A.
Formularz-informowania-o-transakcji-startup.pdf
Załącznik 2 - transakcja objęcia akcji przez Starup Polskie Inwestycje sp. z o.o.
Formularz-informowania-o-transakcji-villa.pdf
Załącznik 3 - transakcja objęcia akcji przez Villa Park Investment S.A.
Formularz-informowania-o-transakcji-vpi.pdf
Załącznik 4 - transakcja objęcia akcji przez VPI Inwestycje sp. z o.o.
ESPI-24_2018.pdf
RB-24_2018 - Nabycie akcji spółki Villa Park Investment S.A.
RB-25_2018.pdf
RB-25_2018 - Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach - 27.11.2018r.
zawiadomienie-Discovery-sp.-z-o.o.-Govena.pdf
Załącznik 1 - zawiadomienie Discovery sp. z o.o.
Zawiadomienie-EFE-Govena.pdf
Załącznik 2 - zawiadomienie EFE S.A.
RB-26_2018.pdf
RB-26_2018 - Skup akcji własnych - 27.11.2018r.
RB-27_2018.pdf
RB-27_2018 - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach Govena Lighting S.A. - 28.11.2018r.
Zawiadomienie-Govena-Lighting-SA.pdf
Załącznik - Zawiadomienie Govena Lighting S.A.

2017

RB-1_2017-Raport-bieżący-2017-09-06.pdf
RB_1_2017 - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI - 06.09.2017r.
RB-2_2017.pdf
RB_2_2017 - Pozyskanie dofinansowania na rozwój centrum badawczo-rozwojowego - 06.12.2017r.
RB-2_2017-kor.pdf
RB_2_2017-kor - Korekta raportu bieżącego nr 2/2017 Pozyskanie dofinansowania na rozwój centrum badawczo-rozwojowego - 07.12.2017r.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem