Fundusze unijne
Projekty w trakcie realizacji:"Opracowanie nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych dla oświetlenia LED"


Projekt POIR.02.03.05-04-0041/19-00


"Wkrótce w ofercie Goveny Lighting S.A. wprowadzone zostaną nowe produkty:

Zasilacze LED

  • zakres mocy 30W - wymiary 80 x 50 x 20 mm
  • zakres mocy 50W - wymiary 130 x 50 x 25 mm
  • zakres mocy 60W - wymiary 130 x 50 x 35 mm
Transformatory elektroniczne z napięciem wejściowym 110V
  • zakres mocy 60W - wymiary 72 x 35 x 24 mm
  • zakres mocy 105W - wymiary 118 x 37 x 35 mm
Produkty przygotowane zostały w ramach projektu: Opracowanie nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych dla oświetlenia LED w ramach poddziałania 2.3.5. Design dla Przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020"

 

W ramach ogłoszenia nr. 2021-13936-45415 „Zakup wtryskarki do tworzyw sztucznych wraz z oprzyrządowaniem” zamieszczonego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , w ramach dofinansowania projektu „Opracowanie nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych do oświetlenia LED” współfinansowany z EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Govena Lighting S.A. oświadcza, że została wybrana oferta firmy Hamlet Sp.z o. o. ul. Wąska 8 81-659 Gdynia NIP 5862079344.

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3.
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5.
Design dla przedsiębiorców.


Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych zasilaczy i transformatorów stanowiących osprzęt

elektroniczny dla oświetlenia LED/OLED. Wdrożenie na rynek nowych produktów spełniać będzie bieżące potrzeby i trend związany z

miniaturyzacją osprzętu elektroniki oświetleniowej przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji oraz

szerokim zakresie mocy.


Efektem projektu będzie opracowanie oraz wdrożenie na rynek:


1) Rodziny zasilaczy LED

- zakres mocy 30W - wymiary 80 x 50 x 20 mm

- zakres mocy 50W - wymiary 130 x 50 x 25 mm

- zakres mocy 60W - wymiary 150 x 50 x 35 mm

2) Rodziny transformatory elektroniczne z napięciem wejściowym 110V

- zakres mocy 60W - wymiary 72 x 35 x 24 mm

- zakres mocy 105W - wymiary 118 x 37 x 35 mm


Wartość projektu: 1 028 280 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 400 600 złProjekt RPKP.01.06.02-04-0044/18

W ramach ogłoszenia nr 2021-13936-27748 „Zakup automatu do montażu elementów radialnych oraz axialnych na płytkę PCB” zamieszonego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/w ramach dofinansowania projektu „Zakup specjalistycznych maszyn w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego zasilacza LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy oraz ściemniaczy” nr RPKP.01.06.02-04-0044/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2. Dotacja dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Govena Lighting S.A. oświadcza, że wybrana została oferta firmy: „Ludatec sp. z o.o.” spółka komandytowa NIP 9721189222, ul. Grunwaldzka 109, 85-401 Bydgoszcz.


W ramach ogłoszenia nr 2021-13936-45391 „Zakup urządzenia do automatycznej inspekcji optycznej AOI” zamieszonego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/w ramach dofinansowania projektu „Zakup specjalistycznych maszyn w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego zasilacza LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy oraz ściemniaczy” nr RPKP.01.06.02-04-0044/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2. Dotacja dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Govena Lighting S.A. oświadcza, że wybrana została oferta firmy: „Hamlet Sp. z o.o.” NIP 5862079344, ul. Wąska 8, 81-659 Gdynia.
Umowa nr 20/2018 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn.

"Opracowanie nowej linii zasilaczy LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy wraz ze specjalnymi obudowami."

MODUŁ 1

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. "Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert więcej…

Raporty z badań i filmy prezentujące produkty


Umowa nr 21/2019 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn.

"Rodzina zasilaczy stałoprądowych LED z nastawialnymi wartościami prądu wyjściowego."


 

MODUŁ 1

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. "Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Raporty z badań i filmy prezentujące produkty

 Umowa nr WP-II-D.433.1.86.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu

"Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting S.A. w dziedzinie elektroniki oświetleniowej”

nr RPKP.01.02.01-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działania 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badaniach i innowacje

Poddziałania 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


2017-2018 „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki GOVENA LIGHTING S.A.

poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” nr Umowy UDA-POIR.03.01.05-04-0001/17-00.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Projekty zrealizowane:


2011-2015 „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED”

nr Umowy UDA- POIG.01.04.00-04-020/11-00. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PO Innowacyjna

Gospodarka na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl)


Projekt POIG.01.04.00-04-020/11-00

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych

Numer umowy: UDA- POIG.01.04.00-04-020/11-00

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
  • Regionalna Instytucja Finansująca: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.tarr.org.pl
Fundusze unijne
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem